Bestyrelsen

Robin Poulsen, formand
Telefon: 2925 2924       
E-mail: robin@karlpoulsen.dk

Valgt: Aug. 2017 (formand siden maj 2019)

Søren Tue Nielsen, næstformand  
Telefon: 6169 3393

Valgt: Aug. 2017

Henning Jørgensen 
Telefon: 2428 7897 

Valgt: Aug. 2018

Liza Gildenpfennig 
Telefon:  2461 9573

Valgt: Maj 2019

Lars Møller Uhd
Telefon:  2437 0284

Valgt: Maj 2022

 

Aflønning af bestyrelsen

De enkelte bestyrelsesmedlemmer modtager honorar for Deres bestyrelsesarbejde. Honoraret er vedtaget på generalforsamlingen. Honoraret udbetales to gange årligt.

Formænd gennem tiden

2019 -          Robin Poulsen 

2016 - 2019  F Pultz

2001 - 2016  H Gyldenlev

1997 - 2001  K Juel Pedersen

1978 - 1997  K J Husted

1967 - 1978  R Mathiesen

1959 - 1967  L Høy Kristensen

1957 - 1959  H H Flintholm 

1950 - 1957  E Madsen

//