Gebyrer

    kr. inkl. moms
Rykkerskrivelse momsfri 100,00
Inkassomeddelelse momsfri 100,00
Betalingsaftale momsfri 100,00
Gebyr flytteopgørelse   125,00
Lukkebesøg momsfri 375,00
Genoplukning inden for normal arbejdstid    468,75

 

Der kan stilles krav om sikkerhed for fremtidig varmeforsyning. Der opkræves ingen gebyr i forbindelse med sikkerhedsstillelse.
Sikkerhedsstillelse, ingen gebyr.

Ved for sen indbetaling beregnes rente i h.t. rentelovens § 3 stk. 2 jvf. § (Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg på 7 % p.a.) Renten beregnes fra 30 dage efter fakturadatoen.

 

//