Hvem er vi?

Bramming Fjernvarme a.m.b.a er et forbrugerejet forsyningsselskab. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 personer, som alle er valgt på selskabets generalforsamling. Personalet er ansat i Bramming Fjernvarme af bestyrelsen, hvor de løser administrative og driftstekniske opgaver.

Bramming Fjernvarme blev stiftet d. 20. april 1950 med 73 tilsluttede ejendomme. Dengang blev der fyret med finharpet brunkul og i oktober 1950 fandt den første prøveopvarmning sted. Selskabet har igennem årene udviklet sig i takt med byens udvikling og i dag levere vi til flere end 2.650 forbrugere, som alle modtager CO2 neutral fjernvarme.

I 1990 blev vi påbudt at overgå til kraftvarme, idet politikerne ville udfase kullene og varmen skulle samproduceres med el. Formålet med dette var at forbedre udnyttelsen af brændslet i elproduktionen. Bramming Fjernvarme foretager en investering på 40. mio. kr. og vores gamle kulfyr bliver solgt.

Nedenfor kan du år for år læse mere om Bramming Fjernvarmes historie.

Varmeværkets historie

2021
Bramming Fjernvarme får installeret en ny gaskedel. Dette gør vi for, at vi fortsat kan overholde de miljøkrav der er.

2018
Bramming Fjernvarme får installeret en elkedel. Elkedlen skal hjælpe til med at producere billig varme til vores forbrugere, når elprisen på markedet er lav. 

2005
Forudsætningsskrivelsen for samproduktion af el og varme er ændret. Bramming Fjernvarme overgår til at producere el på markedsvilkår. Der sælges el på el børsen. El afregnes via en produktionsbalanceansvarlig på timebasis.

Der foretages en investering i kedelanlægget for at opfylde nye miljøkrav. Der ønskes også en omstilling til biobrændsel, som er CO2-neutral. Der produceres varme på kedlerne, når elmarkedspriserne er under kraftvarme produktionsomkostningerne. Bramming Fjernvarme blive CO2-kvotevirksomhed med handel af CO2 kvoter for at tilpasse kvoter til faktisk CO2-udledning.

2.252 ejendomme er nu tilsluttet til Bramming Fjernvarme.

2000
Bramming Fjernvarme kan fejre 50 års jubilæum.

Udvidelse af decentral kraftvarmeværk med ny generation gasmotor, en investering på 32 mil. kr.

2.144 ejendomme er tilsluttet.

1994
Ombygningen til decentral kraftvarme med naturgasfyring. 3 motorer.

1.786 ejendomme er tilsluttet.

1992
Bramming Fjernvarme skal ombygges til at blive et decentralt kraftvarmeværk. Det kommende kraftvarmeværk medfører en investering på 40 mill. kr. Vores gamle kulfyr er solgt til Naturgas Syd.

1990
Fyring med fiskeolie. Energiministeriets forudsætningsskrivelse: Omlægning til decentral kraftvarme skal ske senest i 1994.

1.650 ejendomme er tilsluttet.

1988
Energistyrelsen: Ved udvidelse eller udskiftning skal Bramming over på dansk energi: halm, naturgas eller flis.

Sydbyen kommer med.

1987
Forsyning af Sydbyen drøftes.

1.459 ejendomme er tilsluttet.

1984
Nyt kulfyringsanlæg. Lån på 8 mill. kr. optages. 1.267 ejendomme er tilsluttet.

1983
Et enigt byråd siger nej til Vestkraftvarme. Energiministeriet følger Bramming Byråd. Fortsat lokal varmeforsyning baseret på kul.

1982
M3-pris 18,70 kr. + moms. Varme fra Esbjerg contra naturgas drøftes.

1981
Nyt kulfyr. Lager 100 ton kul. Kul dækker 80 % af hidtidigt olieforbrug.

1980
Skorsten på central 1 væltes.

1979
Varmepris 40 % op. 1.000 ejendomme tilsluttet.

1978
Kontorflytning til Grønningen. 947 ejendomme tilsluttet.

1977
Central 1 sælges. 782 ejendomme tilsluttet.

1975
Central 2 i gang. Fast afgift indføres. 642 ejendomme tilsluttet.

1973
Oliekrise, olieforsyning skæres 25 % ned. Rejsegilde på Grøningen. 459 ejendomme tilsluttet.

1972
400 ejendomme tilsluttet. Overvejer central 2.

1970
Oliepris op med 60 % til 184 kr./ton. 365 ejendomme tilsluttet. Ny kedel bestilt.

1969
Á conto betaling indføres.

1967
Varmepris 10 øre op til 1,50 kr. + moms. Særskilt sommervarmepris ophører.

1966
Ny oliefyrskedel. 214 ejendomme tilsluttet.

1965
Centraludvidelse med plads til 3 kedler. 211 ejendomme tilsluttet.

1962
Centraludvidelse. 32 m skorsten afløser 2 hidtidige. En ny 5. kedel. 162 ejendomme tilsluttet.

1961 Kulfyring ophører.

1960
10 års jubilæum. 151 ejendomme tilsluttet.

1957
Har nu 4 kedler, 2 til olie, 2 til fast brændsel.

1954
Centraludvidelse. Ny kedel, nu til olie. Nu 2 skorstene.

1953
Brunkul suppleres med stenkul. Spildvarme fra elværket.

1952
Ny kulgård rummer 300 ton kul.

1950
Elværksbestyrelsen indbyder til møde om fjernvarme. Bramming Fjernvarmecentral stiftes 20. april 1950. I oktober første prøveopvarmning. Brændsel: Finharpede brunkul. 73 ejendomme tilmeldt.

//