Varmeværkets historie

1950
Elværksbestyrelsen indbyder til møde om fjernvarme. Bramming Fjernvarmecentral stiftes 20. april 1950. I oktober første prøveopvarmning. Brændsel: Finharpede brunkul. 73 ejendomme tilmeldt.

1952
Ny kulgård rummer 300 ton kul.

1953
Brunkul suppleres med stenkul. Spildvarme fra elværket.

1954
Centraludvidelse. Ny kedel, nu til olie. Nu 2 skorstene.

1957
Har nu 4 kedler, 2 til olie, 2 til fast brændsel.

1960
10 års jubilæum. 151 ejendomme tilsluttet.

1961 Kulfyring ophører.

1962
Centraludvidelse. 32 m skorsten afløser 2 hidtidige. En ny 5. kedel. 162 ejendomme tilsluttet.

1965
Centraludvidelse med plads til 3 kedler. 211 ejendomme tilsluttet.

1966
Ny oliefyrskedel. 214 ejendomme tilsluttet.

1967
Varmepris 10 øre op til 1,50 kr. + moms. Særskilt sommervarmepris ophører.

1969
Á conto betaling indføres.

1970
Oliepris op med 60 % til 184 kr./ton. 365 ejendomme tilsluttet. Ny kedel bestilt.

1972
400 ejendomme tilsluttet. Overvejer central 2.

1973 Oliekrise, olieforsyning skæres 25 % ned. Rejsegilde på Grøningen. 459 ejendomme tilsluttet.

1975
Central 2 i gang. Fast afgift indføres. 642 ejendomme tilsluttet.

1977
Central 1 sælges. 782 ejendomme tilsluttet.

1978
Kontorflytning til Grønningen. 947 ejendomme tilsluttet.

1979
Varmepris 40 % op. 1000 ejendomme tilsluttet.

1980
Skorsten på central 1 væltes.

1981
Nyt kulfyr. Lager 100 ton kul. Kul dækker 80 % af hidtidigt olieforbrug.

1982
M3-pris 18,70 kr. + moms. Varme fra Esbjerg contra naturgas drøftes.

1983
Enigt byråd siger nej til Vestkraftvarme. Energiministeriet følger Bramming Byråd. Fortsat lokal varmeforsyning baseret på kul.

1984
Nyt kulfyringsanlæg. Lån på 8 mill. kr. optages. 1267 ejendomme tilsluttet.

1987
Forsyning af Sydbyen drøftes. 1459 ejendomme tilsluttet.

1988
Energistyrelsen: Ved udvidelse eller udskiftning skal Bramming over på dansk energi: halm, naturgas eller flis. Sydbyen kommer med.

1990
Fyring med fiskeolie. Energiministeriet´s forudsætningsskrivelse: Omlægning til decentral kraftvarme senest 1994. 1650 ejendomme tilsluttet.

1992
Kommende kraftvarmeværk betyder investering på 40 mill. kr. Kulfyr solgt til Naturgas Syd.

1994
Ombygning til decentral kraftvarme med naturgasfyring. 3 motorer. 1786 ejendomme tilsluttet.

2000
50 års jubilæum. Udvidelse af decentral kraftvarmeværk med ny generation gasmotor. Investering på 32 mill. kr.. 2144 ejendomme tilsluttet.

2005
Forudsætningsskrivelsen for samproduktion af el og varme ændret. Bramming Fjernvarme overgår til at producere el på markedsvilkår. Der sælges el på "nordpool" elbørs. El afregnes via en produktionsbalanceansvarlig på timebases. Der foretages investering i kedelanlæg for at opfylde nye miljøkrav og der ønskes omstilling til biobrændsel, som er CO2-neutral. Der produceres varme på kedlerne, når elmarkedspriserne er under kraftvarmens produktionsomkostninger. Bramming Fjernvarme blive CO2-kvotevirksomhed med handel af CO2 på børs for at tilpasse kvoter til faktisk CO2-udledning. 2252 ejendomme tilsluttet.