Prisstigning 2022

30. september 2021

Rigtig mange varmeselskaber melder i disse dage ud om prisstigninger i 2022. Hos Bramming Fjernvarme må vi desværre også melde en prisstigning ud for det kommende år.
Brændselsomkostninger til el og gas er stigende.

Dagsprisen på en m3 naturgas er pt over 7 kr./m3. Når vi spørger vores rådgivere på området, ser det ikke umiddelbart ud til at priserne er på vej ned igen.
I 2020 kostede en m3 naturgas i gennemsnit ca. 1,20 kr./m3.


Med de høje gaspriser vi har lige nu og stadigvæk vil have hen i foråret 2022, bliver vi udfordret på økonomien. vi har gennem flere år haft priser der var lavere end landsgennemsnittet. Bramming Fjernvarme er et non-profit selskab, hvor der ikke skal udbetales overskud til en ejer, fordi det er forbrugerne der ejer selskabet.
Bramming Fjernvarme har udarbejdet budget for 2022, det viser, at varmeprisen for 2022 stiger. Det betyder, at den variable takst stiger fra kr. 387,50 pr. MWh til kr. 600,00 pr. MWh. For et standardhus udgør stigningen 38 % og 358 kr. pr. måned. For en standardlejlighed udgør stigningen 41 % og 287 kr. pr. måned.
Vi håber og tror på at denne prisstigning kun er midlertidig og vi i fremtiden igen kan sænke varmeprisen