OPDATERET 01.12.2022 - Prisstigning 2023

1. december 2022

OPDATERET:

Bramming Fjernvarme har opdateret budgettet for 2023.  Det opdaterede budget medfører, at varmeprisen fra 01. januar 2023 for et standardhus på 130 m2 med et standardforbrug på 18,1 MWh stiger til 23.831,25 kr. Det er en stigning på 51,92 % i forhold til den nuværende pris på 15.686,25 kr.

For en standard lejlighed på 75 m2, med et standardforbrug på 15 MWh der i dag koster 11.784,38 kr. vil prisen pr. 1. januar 2023 være 18.534,38 kr., hvilket svarer til en stigning på 57,28%

Fastbidraget for 2023 forbliver uændret og vil således stadig være på 37,13 kr. pr. m2 og 0,413 kr. pr. watt.

Disse ændringer i priserne fra 01. januar betyder også, at Bramming Fjernvarme ikke er med i ”Indefrysningsordningen for stigende energiregninger”, som Folketinget har vedtaget, da udgiften for et standardhus hos ikke kommer over 26.000 kr.

Priserne pr. 01. januar 2023 bliver inkl. moms som følgende:
Forbrugsbidrag: 1.050 kr./MWh eller 1,05 kr./KWh
Fastbidrag: 37,13 kr./m2 og 0,413 kr./watt

 

TIDLIGERE UMELDTE STIGNING:

Alt tyder på at energikrisen vil fortsætte vinteren over. Der er gennem den seneste tid oplevet store prisstigninger på både el og naturgas. Årsagen til denne prisstigning skyldes blandt andet konflikten mellem Rusland og Ukraine. Prisstigninger påvirker også Bramming Fjernvarme, da vi producere vores varme på en blanding af el og naturgas.

Bramming Fjernvarme har udarbejdet budget for 2023, der viser at varmeprisen stiger fra 01. januar 2023.
Det betyder at et standardhus på 130 m2 med et standardforbrug på 18,1 MWh stiger til 36.275 kr. Det er en stigning på 131,25 % i forhold til den nuværende pris på 15.686,25 kr.

For en standard lejlighed på 75 m2, med et standardforbrug på 15 MWh der i dag koster 11.784,38 kr. vil prisen pr. 1. januar 2023 være 28.846,88 kr., hvilket svarer til en stigning på 144,79%

Fastbidraget for 2023 forbliver uændret og vil således stadig være på 37,13 kr. pr. m2 og 0,413 kr. pr. watt.

Priserne pr. 01. januar 2023 bliver inkl. moms som følgende:
Forbrugsbidrag: 1.737,50 kr./MWh eller 1,7375 kr/KWh
Fastbidrag: 37,13 kr./m2 og 0,413 kr./watt

Vi bestræber os altid på at producere fjernvarmen på den billigste produktionsenhed, men vinteren nærmer sig og det betyder naturligvis også, at forbruget stiger. Når forbruget stiger, skal vi producere mere. Vi kan kun opfordre til, at man som forbruger prøver at spare mest muligt på sit forbrug. Som tommelfingerregel kan man faktisk spare helt op til 5% på sit forbrug ved, at sænke temperaturen med bare 1 grad. Vi opfordre også til at kontakte en VVS’er, der kan kontrollere om fjernvarmeanlægget er indstillet korrekt.

Vi er naturligvis kede af denne høje prisstigning.
Bestyrelsen for Bramming Fjernvarme arbejder på en løsning, så vi kan blive fri af brugen af naturgas. Helt konkret, så arbejdes der på, at Bramming Fjernvarme skal indgå et samarbejde med DinForsyning i Esbjerg, der omhandler, at vi køber varmen hos dem. Det tror vi i bestyrelsen på er den billigste og bedste løsning og som vil komme alle varmeforbrugere i Brammings forsyningsområde til gode.