Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

29. maj 2019
DOWNLOAD
Indkaldelse Ekstraordinær Generalforsamling 2019
DOWNLOAD
4 af 5 bestyrelsesmedlemmers forslag til vedtægtsændringer herunder motivation