Priser

DOWNLOAD
Prisblad 2021
DOWNLOAD
Prisblad 2020

Hvordan og hvornår betales varmen

Nye forbrugere:

Ved indflytning vil du modtage et budget fra indflytningsdato og frem til 31. december. Ved indflytning i vinterhalvåret vil budget beløbet være forholdsmæssigt stort, da det ikke er muligt at lave en "opsparing" fra sommerperioden med lavt varmeforbrug.

Betalingsterminer:

Ratebeløb opkræves pr. den 1. i en måned.

Årsafregning finder sted pr. 1. marts sammen med rate 2.

De 4 rater er fordelt på varme året 2021 som følger:

• Rate 1: 4. januar

• Rate 2: 1. marts  

• Rate 3: 1. juni 

• Rate 4: 1. september   

Vær opmærksom på, at er du indflytter, kan opkrævnings datoen være en anden end disse.

Rykkerprocedure:

Ved restance udsendes rykkerbrev og herefter inkassobrev. Gebyr udgør: Rykkerbrev, kr. 100,00 (momsfri). Inkasssobrev, kr. 100,00 (momsfri). Der kan stilles krav om sikkerhed for fremtidig varmeforsyning. Sikkerhedsstillelse, ingen gebyr. Alternativt kan der foretages et inkassobesøg. Inkassobesøg, gebyr efter regning. Såfremt betaling ikke sker herefter, afbrydes varmeforsyningen. Lukkebesøg, kr. 375,00 (momsfri).

Renter udgør diskontoen + 8 %. Gebyr og renter opkræves i den endelige afregning. Genoplukning koster for tiden kr. 468,75 inkl. moms. Flytteafregningsgebyr koster for tiden kr. 156,25 inkl. moms. Gebyr for papirkopi kr. 43,75 inkl. moms. Betalingsaftale kr. 100,00 (momsfri).

Endelig afregning:

Afregningsperioden går fra den 1. januar til 31. december. Årsaflæsning foretages af værket 31. december via fjernaflæsning. 1. marts udsendes varmeregnskab over det faktiske forbrug. Tilbagebetalingsbeløb, som overstiger rate 2, udbetales pr 1. marts via betalingsservice. Skyldigt beløb opkræves pr 1. marts sammen med rate 2 via betalingsservice eller på girokort.

Budget:

Sammen med rate 1 udsendes budget. Budgettet viser dit forventede forbrug i det kommende varmeår. Grundlaget er sidste varmeårs faktiske forbrug. Når der er tale om nye forbrugere eller særlige forhold, er forbruget beregnet ud fra et skøn. Budget beløb er fordelt over 4 lige store rater. Der udsendes girokort med hver rate indtil der evt. foretages tilmelding til betalingsservice via pengeinstitut (Nets).

Flytteafregning:

Ved fraflytning gives besked til værket angående aflæsning af måler m.m. Du vil herefter modtage en flytteafregning, hvoraf det faktiske forbrug i perioden fremgår. Overskydende beløb tilbage betales på oplyst konto, mens skyldigt beløb opkræves på girokort.

HUSK evt. afmelding af betalingsservice når der sker fraflytning.